İletişim: inip@inip.com.tr

Başvuru Şartları

İNİP İLAN BAŞVURU ŞARTLARI VE KRİTERLERİ

MÜSİAD İzmir Başkanlığı tarafından koordine edilen ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirme Projesi” kapsamında başvuru yapacak üniversite mezunlarının başvuru kriterleri aşağıda yer almaktadır. 


Başvurular yalnızca tek bir modül için yapılabilecek ve yine başvurunun ilgili modül için uygunluğu değerlendirilecektir. Proje başvurusu kabul edilen kişilere başvuru yaptığı modül kapsamında Kurumsal Kaynak Planlama ve CANIAS Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Uygulama Eğitimi olacak şekilde 80 (seksen) saatlik eğitim imkanı sunulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasından en başarılı 50 aday öncelikle İzmir MÜSİAD bünyesindeki firmalarda istihdam edilecektir.


1.    Üretim Modülü İçin Başvuru Kriterleri
Lisans Mezuniyeti: Üniversitelerin en az dört yıllık ve örgün eğitim veren tercihen Endüstri Mühendisliği bölümü olmak üzere benzer bölümlerinden mezun olan kişiler başvurabileceklerdir.


2.    Lojistik Modülü İçin Başvuru Kriterleri
Lisans Mezuniyeti: Üniversitelerin en az dört yıllık ve örgün eğitim veren tercihen Endüstri Mühendisliği, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletme, İşletme, Uluslararası İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Deniz İşletmeciliği bölümleri olmak üzere benzer bölümlerden mezun olan kişiler başvurabileceklerdir.


3.    İnsan Kaynakları Modülü İçin Başvuru Kriterleri
Lisans Mezuniyeti: Üniversitelerin en az dört yıllık ve örgün eğitim veren tercihen Endüstri Mühendisliği, İşletme, Uluslararası İşletme bölümleri olmak üzere benzer bölümlerden mezun olan kişiler başvurabileceklerdir.


4.    Muhasebe ve Finansman Modülü İçin Başvuru Kriterleri
Lisans Mezuniyeti: Üniversitelerin en az dört yıllık ve örgün eğitim veren tercihen İşletme, Uluslararası İşletme, Muhasebe ve Denetim bölümleri olmak üzere benzer bölümlerden mezun olan kişiler başvurabileceklerdir.


5.    Kodlama (Troya) Modülü İçin Başvuru Kriterleri
Lisans Mezuniyeti: Üniversitelerin en az dört yıllık ve örgün eğitim veren tercihen Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği, Bilgi Yönetim Sistemleri, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik ve İstatistik bölümlerinden olmak üzere benzer bölümlerden mezun olan kişiler başvurabileceklerdir.

Değerlendirme Kriterleri:
(Lisans Mezuniyet notu * %50) + ( Yabancı Dil (İngilizce) Notu * %25) + ( Üniversite Giriş Sınav Puanı  *%25)