İletişim: inip@inip.com.tr

Proje Süreci

Kimler Başvurabilir?

Projenin başvuru şartlarında yer alan herhangi bir lisans programından mezun 29 yaşını aşmamış kişiler başvurabileceklerdir. 

Başvuru Değerlendirme ve Mülakat

Lisans mezuniyet not ortalaması (%50), Üniversiteye giriş puanı (%25) ve yabancı dil puanı (%25 -  Güncel YÖK yabancı dil eş değerliği olan sınavlardan alınan puan baz alınarak) yapılan hesaplamada ortalaması en yüksek adaylar ile yapılan mülakatlardan seçilen 150 aday projeye dahil olacaktır.

Eğitim

İzmir Nitelikli İstihdam Projesi’ne dahil olan 150 gencimize, sektörlere göre Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılım ve istihdam ihtiyaç analizleri sonucunda belirlenen modüllerin teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Bu sayede sektörün ihtiyaçlarına göre verilen eğitimlerin istihdam odaklı olması sağlanmış olacaktır.

Bu eğitimler;

Lojistik Modülü Eğitimi

Bu eğitimi alan bireyler aşağıdaki konularda teorik ve ERP yazılım uygulamaları hakkında bilgi ve yetenek sahibi olacaklardır:

Doküman Yönetimi, Ürün Ağacı Yönetimi, Rota Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Satış Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Stok Yönetimi, Kalite Yönetimi

Üretim Modülü Eğitimi

Bu eğitimi alan bireyler aşağıdaki konularda teorik ve ERP yazılım uygulamaları hakkında bilgi ve yetenek sahibi olacaklardır:

Doküman Yönetimi, Ürün Ağacı Yönetimi, Rota Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Stok Yönetimi, Üretim Yönetimi, Kapasite Yönetimi

Muhasebe ve Finans Modülü Eğitimi

Bu eğitimi alan bireyler aşağıdaki konularda teorik ve ERP yazılım uygulamaları hakkında bilgi ve yetenek sahibi olacaklardır:

Doküman Yönetimi, Genel Muhasebe Yönetimi, Sabit Kıymet Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi, Doküman Yönetimi

İnsan Kaynakları Modülü Eğitimi

Bu eğitimi alan bireyler aşağıdaki konularda teorik ve ERP yazılım uygulamaları hakkında bilgi ve yetenek sahibi olacaklardır:

İnsan Kaynakları Yönetimi, Self Servis Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Seyahat Yönetimi

Kodlama (Troya) Modülü Eğitimi

Bu eğitimi alan bireyler aşağıdaki konularda teorik ve ERP yazılım uygulamaları hakkında bilgi ve yetenek sahibi olacaklardır:

Java tabanlı kodlama eğitimi alacaktır.

İstihdam

Eğitim sonunda yapılacak sınavı başarıyla tamamlayan en az 50 genç, öncelikle MÜSİAD üyesi iş yerlerinde olmak üzere staj ve istihdam imkanı elde edecektir.