İletişim: inip@inip.com.tr

Projenin Amacı

En az 50 genç için iş garantisi veren İzmir Nitelikli İstihdam Projesi (İNİP), yüksek potansiyelle yüksek eğitim kurumlarından mezun olan gençlerin, İzmir sanayisinin nitelikli personele ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdam edilerek nitelikli iş gücüne olan talebin karşılanmasını amaçlar.

Bu amaçla projeye başvurusu kabul edilmiş 150 kişi, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) uygulamaları bağlamında firmaların duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyaçlarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim alacaktır.

Aldıkları eğitim sonunda uygulanacak sınavda başarı göstermiş en az 50 genç aday, öncelikle MÜSİAD üyesi firmalarda olmak üzere staj ve istihdam imkanı elde edecektir.

İstihdam garantili İNİP projesi, hem sanayi firmalarının teknolojiyi doğru ve etkili şekilde kullanabilen iş gücüne duyduğu ihtiyacı hem de yüksek potansiyele sahip gençlerin istihdamını karşılamak üzere dijital uygulamalar, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, veri okur-yazarlığı, çevik uygulamalar konularında verdiği eğitim ve seminerlere katılan gençlerin sanayi işletmelerinde, günümüz piyasa koşullarına uyum sağlamalarına ve rekabetçiliklerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

İNİP, amacı doğrultusunda kentte dijital bir iş dünyası ekosistemi oluşturmak için yol gösterici rolüyle sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda benzer uygulamalar için başarı örneği olacaktır.