İletişim: inip@inip.com.tr

Sürdürülebilirlik

Proje kapsamında kurulacak MÜSİAD AKADEMİ eğitim merkezi aracılığıyla, sektörün mevcut insan kaynağına ya da istihdamı sağlanmak istenen kişilere yönelik ERP eğitimleri başta olmak üzere dijital uygulamalar, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, çevik uygulamalar, finansal okuryazarlık, veri okur-yazarlığı, e-ticaret, dijital pazarlama, markalaşma konularında eğitimler verilecektir.

Verilen bu eğitimler sayesinde, İzmir’de gençlerin istihdam edilmesi artarak iş piyasasında nitelikli genç iş gücü ihtiyacı karşılanarak projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

İNİP’in sürdürülebilirlik çalışmalarının, bölgede sosyo-ekonomik gelişmişliğin arttırılması hedefine de katkı sağlaması amaçlanmıştır.